دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱

دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱
دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱|31011946|ztدانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱

دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

روایی و پایایی: دارد
طریقه نمره دهی: دارد
منبع: دارد
توضیحات:
معرفی مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال – نسخه پارسی

این مقیاس برای بررسی علایم زیرآستانه­ای اختلالات اتیستیک در بزرگسالان بهنجار ( طیف سنی ۱۶ سال به بالا) ، توسط بارون کوهن، س[۱].، ویل رایت، س[۲].، اسکینر، ر[۳].، مارتین، ج[۴].، و کلوبلی، ی[۵]. (۲۰۰۱)، در مرکز مطالعات اتیسم[۶] در کمبریج[۷] تهیه شده است. نسخه­ی پارسی این مقیاس ، پس از کسب اجازه از پرفسور بارون کوهن، در مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک- تهران[۸] و گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی[۹] آماده شد. این نسخه در سایت مرکز مطالعات اتیسم کمبریج گذاشته می­شود تا مورد استفاده­ی کلیه پژوهشگران پارسی زبان خارج از ایران قرار گیرد. بعلاوه، ویرایش پارسی مقیاس در اختیار موسسه روان­تجهیز قرار می­گیرد تا دسترسی پژوهشگران علاقمند به حیطه­ی اختلالات اتیستیک، به این مقیاس تسهیل شود.

این مقیاس شامل۵۰ عبارت است. در مقابل هر عبارت چهار گزینه وجود دارد که توسط شخص تکمیل می­شود.

پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه ۸۲/۰ بدست آمد. آلفای کرونباخ برای همخوانی درونی کل آیتم ها با یکدیگر ۷۶/۰ و با نمره کل ۷۹/۰ بدست آمد. (نجاتی صفا و همکاران، ۱۳۸۲).

منبع

نجاتی صفا، علی اکبر، کاظمی، محمد رضا، علاقبندراد، جواد، ویژگیهای اوتیستیک در جمعیت بزرگسال: شواهدی برای فرضیه پیوستار اوتیسم. تازههای علوم شناختی، سال ۵، شمارۀ ۳٫

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2001). The Autism Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/high functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 5-17.

[۱] Baron-Cohen, S.
[۲] Wheelwright, S.
[۳] Skinner, R.
[۴] Martin, J.
[۵] Clubley, E.
[۶] Autism Research Centre
[۷] Cambridge
[۸] Centre for the Treatment of Autistic Disorders, Tehran
[۹] Department of Psychology, Shahid Beheshti University, G.C


مطالب دیگر:
پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش به همراه فایل ورددانلود پاورپوینت کتاب تاریخ علم شیمی از حسین آقاییپاورپوینت آموزش تدریس حرف ﻣ مپاورپوینت آموزش تدریس فارسی اول دبستان - نگاره 3پاورپوینت آموزش تدریس حرف -ُوپاورپوینت آموزش تدریس حرف صپاورپوینت آموزش تدریس درس ۱۶ کتاب بخوانیم - در بازارآموزش حرف چ فارسی اول ابتداییپاورپوینت طرح درس آموزش حرف خوا خاپاورپوینت آموزش تدریس درس 14 کتاب بخوانیم - مهتابپاورپوینت آموزش تدریس درس 15 کتاب بخوانیم - ژاله و منیژهپاورپوینت درس تشدید کلاس اولپاورپوینت آموزش تدریس حرف صـ صپاورپوینت آموزش تدریس نشانه ذپاورپوینت آموزش تدریس حرف ه هـپاورپوینت آموزش تدریس حرف اُپاورپوینت آموزش تدریس درس 13 کتاب بخوانیم - نارنج و برنجپاورپوینت آموزش تدریس نشانه خواپاورپوینت آموزش تدریس نشانه چپاورپوینت آموزش تدریس ترکیب های اُ  ُپاورپوینت آموزش تدریس آموزش درس توت - بخوانیم پایه اولپاورپوینت آموزش تدریس آموزش درس 1 - بخوانیم پایه اولپاورپوینت طرح درس آموزش نشانه اُ  ُپاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث زاویهپاورپوینت آموزش تدریس حرف ز