بررسی روشهای بهبود کیفیت فشرده کننده jpeg برای انتقال تصویر در کانال نویزی

بررسی روشهای بهبود کیفیت فشرده کننده jpeg برای انتقال تصویر در کانال نویزی
بررسی روشهای بهبود کیفیت فشرده کننده jpeg برای انتقال تصویر در کانال نویزی|31011877|zt

دانلود فایل
در قالب فایل PDF
متشکل از 11 صفحه

بخشی از محتوا »
چكيده
با پيشرفت شبكه هاي ارتباط جهاني، ارسال تصاوير ديجيتال و فشرده سازي آن اهميت زيادي پيدا كرده است . از جمله پركاربردترن استانداردهاي فشرده سازي JPEGاست . فشرده سازي تصوير قبل از ارسال يا ذخيره سازي تصوير انجام مي گيرد و تصوير در مقصد يا در زماني ديگر وافشرده مي شود. در هنگام انتقال تصوير، به دليل نويز كانال مقداري از اطلاعات تصوير از دست مي رود . بنابراينكيفيت تصوير بازسازي شده پائين مي آيد . در اين مقاله روشهاي بهبود كيفيت فشرده كننده JPEGبراي انتقال تصوير در كانال نويزي بررسي مي شود .
سه روش ارسال چندگانه، بازسازي بلوكهاي از دست رفته و استفاده از كد متقارن مطرح مي شود. در دو روش اول پيش فرض اينست كه محل بلوكهاي نويزي مشخص است . در روش ارسال چندگانه، اطلاعات تصوير به دو قسمت تقسيم مي شود
و روي هر قسمت JPEGانجام مي شود، سپس هر قسمت در يك كانال ارسال مي شود. پس از بازسازي ، قسمتي كه نويز بيشتري پيدا كرده است، از روي اطلاعات كانال ديگر بازسازي مي شود.


مطالب دیگر:
📂پروپوزال امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ📂مبانی نظری امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ📂طراحی و پیاده سازی مدلی برای امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ📂انواع سیستمها و فناوریهای تشخیص نفوذ برای شبکه های رایانش ابری📂بررسی سیستمها و سیستم عامل های توزیعی با تاکید بر سیستم عامل ابری📂پروپوزال تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی📂مبانی نظری تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی📂تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی📂پروپوزال ارائه روشی بهینه برای زمانبندی کار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و حریصانه📂مبانی نظری ارائه روشی بهینه برای زمانبندی کار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و حریصانه📂پروپوزال ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران📂پروپوزال ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری📂مبانی نظری ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری📂مبانی رویکرد پیشنهادی برای کشف سرویس ها و تحلیل سیستم های اجرایی تولید برای شناسایی سرویس ها📂چارچوب جامع سیستم اجرایی تولید در محیط ابری برای شرکت جم ساز📂متن کاوی و بررسی روشهای متن کاوی و ارزیابی این روشها📂اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع - مایع پخشی در سرنگ📂جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگاه آزاد کرج استاد رستمی بشمنی📂جزوه ریاضیات کاربردی سطح دکتری📂پروپوزال ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او📂مبانی نظری ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او📂ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او📂مبانی نظری ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر در احتمال به بار آوردن خسارت یک مشتری با داده کاوی📂مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر نرخ طلا و ارائه مدل پیش بینی نرخ آن با استفاده از تکنیکهای پیشرفته داده کاوی📂بررسی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت طلای ایران