تعیین و شناسایی تفاوت در میزان سازگاری زناشویی ، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی

تعیین و شناسایی تفاوت در میزان سازگاری زناشویی ، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی
تعیین و شناسایی تفاوت در میزان سازگاری زناشویی ، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی|30021005|zt

عنوان :

در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور



قالب بندی :

DOC



فهرست مطالب :

فصل اول

کلیات تحقیق

چکیده

نتایج

بحث

مقدمه

مساله

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف فرعی

الف) د ربعد سازگاری زناشویی

ب) در بعد بدکارکردی جنسی

ج) در بعد شادکامی ذهنی

فرضیه های تحقیق

الف) در بعد سازگاری زناشویی

ب) در بعد بدکارکردی جنسی

ج) در بعد شادکامی ذهنی

سوالات تحقیق

الف) در بعد سازگاری زناشویی

ب) در بعد بدکارکردی جنسی

ج) در بعد شادکامی ذهنی

تعریف متغیرها

سازگاری زناشویی

بدکارکردی جنسی

شادکامی ذهنی

باروری

۵ناباروری

فصل دوم

ادبیات پژوهش

تحقیقات انجام شده در ایران

الف) در بعد سازگاری زناشویی

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بدکارکردیهای زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد

سازگاری

سازگاری و ناسازگاری

ناسازگار کیست؟

اریک برن معتقد است که هر انسانی از سه بخش شخصیتی که در ارتباط با یکدیگر نیز هستند، تشکیل می شود

فروپاشی زندگی زناشویی

مواردی که در زندگی زناشویی سبب اختلاف می شود

عوامل موثر در سازش با همسر

سنین بهترین سازش

ویژگی هایی که باعث ارتباط ناسازگارانه زناشویی می شود

برای آنکه مشکلی که موجب ناسازگاری شده را حل کنیم به دو مرحله جداگانه باید مشکل را تقسیم کرد

الف) شناسایی مشکل

ب) حل مشکل

حفظ روابط زناشویی

رضایت از زندگی

بهداشت روانی و سازگاری

بعضی خصوصیات انسان سازگار و سالم

خصوصیات دیگر انسان سازگار

پرورش شوخ طبعی به خصوص درباره خود

شرکت کردن در فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی

سلامتی زوجین و تاثیر آن در سازگاری زناشویی

سلامتی زن

سلامتی شوهر

بهداشت روانی ازدواج

توافق و طرز فکر درباره امور جنسی

نظریه سالیوان

نظریه اریکسن

۹شادی یک انتخاب است

خط مشی شادی

عوامل تاثیر گذار بر شادی

اعتقادات مذهبی

سرمایه اجتماعی

الف) اعتماد

اعتماد شامل سه مقوله می باشد

مفاهیم مربوط به بدکارکردیهای جنسی

حال به تعریف اختلال در این چهار مرحله می پردازیم

میل، تهییج، اوج لذت جنسی، رهاسازی

بدکارکردی های جنسی، توصیفها و سبب شناسی

D.S.M.IV بین دو نوع اختلال میل جنسی تمایز قائل است

الف) اختلال میل جنسی کم فعال

ب) اختلال بیزاری جنسی

اختلالهای انگیختگی جنسی

اختلالهای اوج لذت جنسی

اختلال درد جنسی

نظریه های کلی بدکارکردهای جنسی

انواع بدکارکردهای جنسی

اختلال میل جنسی پائین

اختلال بیزار جنسی

اختلال نعوظی مرد

با این حال هنوز هم مشخص نشده است که تمرکز حواس بر افکار منفی علت ناهنجاری جنسی است یا معلول آن

اختلال انگیختگی جنسی در زن

۵ارگاسم بازداری شده در زن

۶ارگاسم بازداری شده در مرد

۷انزال زودرس

مقاربت دردناک (دیسپارونی)

واژینیسم

درمان بدکارکردیهای جنسی

آموزش جنسی

کاهش اضطراب

رویه های تغییر افکار و نگرشها

درمان زوجین

فنون روان پویایی

روش های بدنی و پزشکی

درمان کم میلی جنسی – یک رویکرد وحدت یافته

باروری

ناباروری

نازایی

عقیم بودن

یائسگی

تاریخچه ی ناباروری

سیر ناباروری از گذشته تا کنون

انواع ناباروری

ناباروری اولیه

ناباروری ثانویه

ناباروری نسبی

اپیدمیولوژی ناباروری

علت ناباروری

استرس

آسیب های ناشی از قرصهای پس از نزدیکی

پرخوری توام با سوء تغذیه

اسپرم ضعیف

عفونتهای ادراری – تناسلی

تضعیف سیستم ایمنی

وزن

داروها

عفونتهای دستگاه تناسلی

سابقه بیماری عفونی:

سابقه جراحی یا ضربه ها

اختلالات فعالیت جنسی

ایمپوتنسی

اختلال فعالیت ارگاسمیک

اختلال فعالیت واژینیسم

اختلال فعالیت جنسی عمومی

علاوه بر موارد دیگر همچون موارد زیر موجب ناباروری در زنان می شود از قبیل

تاثیر سن زوجین در ناباروری

حداقل به دو دلیل کیفیت اسپرم با پیری کاهش می یابد

ناباروری باعلتهای ناشناخته

ناباروری ثانویه

ناباروری ثانویه در موارد زیر دیده می شود

عوامل اساسی برای تولید مثل

علل ناباروری و عدم تولید مثل برحسب درصد

مراحل بررسی وضعیت افراد نابارور

بررسی زن نابارور شامل مراحل زیر است

موارد ارجاع زوج نابارور به متخصصین

درمان ناباروری در زنان

روشهای درمان در زنان نابارور

روش درمانی ART

لازمه ی اساسی درمان ناباروری از طریق لقاح خارج رحمی (IVF)

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

روش و نوع تحقیق

جامعه آماری

نمونه گیری

حجم نمونه

ابزار جمع آوری اطلاعات

پرسش نامه عملکرد جنسی

پرسش نامه شادکامی اکسفورد (OHI)

جدول شماره : نتایج نهایی تحلیل عاملی جهت روایی سازه پرسش نامه شادکامی

پرسش نامه سازگاری زناشویی DAS

پایایی و روایی مقیاس

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

یافته های تحقیق و پیشنهادات

یافته های تحقیق

الف) توصیف داده ها

ب) آزمون فرضیه ها و بحث و تبیین

پیشنهادات تحقیق

مشکلات و محدودیتهای تحقیق

نتیجه گیری و جمع بندی



قسمتی از متن :

خانواده قدیمی ترین و کهن ترین هسته طبیعی است که از بدو پیدایش وجود داشته است و بدون خانواده هسته مرکزی هیچ اجتماعی به وجود نمی آید. در واقع خانواده حکم سلول را در ساختمان موجودات دارد و کانون حفظ سنتهای خانوادگی و اجتماعی است و مرکز تعلیم و تربیت و آموزش حس تعادل، وطن دوستی، گذشت، فداکاری و تمام خصایص عالیه انسانی می تواند باشد. (نجاتی، ۱۳۷۴: ۲۹)

عوامل و فاکتورهای مختلفی در استحکام و پایداری خانواده ها تاثیر گذار است. در واقع سازگاری زناشویی تابعی از عوامل مختلف می باشد. بعضی خانواده ها با تفاهم و سازگاری زندگی را با شادکامی می گذرانند، در حالیکه درست برعکس گروهی از مردم در حل و فصل ساده ترین و ابتدایی ترین مسایل زندگی با دشواری و سردرگمی مواجه هستند در واقع سازگاری زناشویی مفهومی پیچیده است که جهت مطالعه آن می بایستی زوایا و ابعاد مختلف را مد نظر قرار داد. علاوه بر این شادکامی ذهنی در میان خانواده های دارای سازگاری بیشتر هم از نظر کمی و نیز از منظر کیفی بیشتر دیده می شود. خانواده های سازگار در تفاهم و حس تعادل همدیگر را بیشتر و بهتر درک می کنند.

خانواده ها معمولا با بحرانها و شرایط دشوار نیز مواجه می شوند. یکی از این شرایط بحرانی، ناباروری است. ناباروری اثرات نامطلوبی را بویژه از نظر روان شناختی روی زوجین وارد می کند. افسردگی، احساس غمگینی و اندوه، یاس و ناامیدی از جمله وضعیتهای ناگوار در میان زوجین نابارور به شمار می رود. از سویی دیگر خانواده دارای کارکردهای مختلفی می باشد که از آن جمله می توان به ارضای مناسب نیازهای جنسی اشاره نمود. به نظر می رسد کارکرد و عملکرد جنسی در میان زنان نابارور نیز دچار مشکلات و بدکارکردی می گردد.

در این تحقیق سعی می گردد تا به مقایسه سازگاری زناشویی، بدکارکردی جنسی و شادکامی ذهنی در میان زنان بارور و زنان نابارور پرداخته و مورد مطالعه قرار گیرد.



تعداد صفحات :

۱۶۶ صفحه



مطالب دیگر:
📂تحقیق در مورد توصيه براى زيباسازى آشپزخانه 📂تحقیق در مورد تير اندازي 📂تحقیق در مورد جايگاه برنامه ريزي درسي در سيستم آموزش و پرورش 📂تحقیق در مورد تکنولوژی آبیاری 17 ص 📂تحقیق در مورد جاوا 📂تحقیق در مورد جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه 37 ص 📂تحقیق در مورد جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه 📂تحقیق در مورد جذب سرمايه خارجي در ايران 10 📂تحقیق در مورد جزر و مد 📂تحقیق در مورد جذب فسفر توسط گیاهاناز خاک تا سلول 16 ص 📂تحقیق در مورد جعل حديث 15 ص 📂تحقیق در مورد جنگ جهانی دوم و تاثیر آن بر ایران 📂تحقیق در مورد جمهوری خلق چین 📂تحقیق در مورد جعبه دنده ( گیر بکس ) 📂تحقیق در مورد جنگ عراق با ايران که در ايران با نام 📂تحقیق در مورد جنگ فرهنگی 📂تحقیق در مورد جوان و جایگاه و استعدادهای جوان 📂تحقیق در مورد حاشيه نشيني و تنظيم خانواده 📂تحقیق در مورد حاصلخيزي خاك و طريقه حفظ ان 20 ص 📂تحقیق در مورد حداقل مشخصات برای نصب و اجرای ویندوز 📂تحقیق در مورد حسابداري منابع انساني 24 ص 📂تحقیق در مورد حركات ارتعاشي و امواج 📂تحقیق در مورد چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم 📂تحقیق در مورد چالشهای صنعت چاپ 📂تحقیق در مورد چگونگي ارتباط با كودكان