بررسی جیگ ها و فیکسچرها و دسته بندی، ساختمان، مزیت و طراحی آنها و طراحی ابزار

بررسی جیگ ها و فیکسچرها و دسته بندی، ساختمان، مزیت و طراحی آنها و طراحی ابزار
بررسی جیگ ها و فیکسچرها و دسته بندی، ساختمان، مزیت و طراحی آنها و طراحی ابزار|30020144|zt

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 62

دسته بندي جيگ وفيكسچرها:عبارت جيگ وفيكسچرها براي جوشكاري معني مشابهي باجيگ وفيكسچرهاي ماشين كاري را ندارد .يك جيگ جوشكا ري يك ابزار ثابت است ولي يك فيكسچر جوشكاري را مي توان حول محورهاي افقي يا عمودي چرخاند ونقش اصلي فيكسچر جوشكاري مهار كردن قطعه كاري وجلوگيري از بروز اين عيب مي باشد . در حالي كه اين معني براي جيگ وفيكسچر براي عمليات ماشين كاري درست نيست .جيگ وفيكسچرها راازجهت كاربرد ومفهوم به دو دسته 1 جيگ وفيكسچرهاي براي عمليات ماشين كاري 2 جيگ وفيكسچرهاي براي عمليات جوشكاري تقسيم مي كنيم .1 د ستيجيگ وفيكسچر 1 عمليات ماشين كاري2 مكا نيزه2 عمليات جوشكاري 1 دستي2 مكانيزهجيگ ها براي عمليات ماشين كاري به دو دسته اصلي 1 سوراخ كاري 2 سوراخ تراشيتقسيم جيگ ها بر اساس روش ساخت :باز: شامل 1 جيگ هاي صفحه اي 2 جيگ هاي پايدار 3 جيگ هاي باصفحات زيرورو 4 جيگ هاي قائم الزاويه انواع فيكسچرها براساس روش ساخت آ نها تعيين مي شود. انواع رايج فيكسچرها عبا رتند از: 1 فيكسچرهاي صفحه اي .2 قائم ا لزا ويه .3 گيره ها.4 فيكسچرهاي دورا ني .5 فيكسچرهاي چندايستگاهي . د سته بندي فيكسچرها : برا سا س نوع ما شين ا بزا ر يا نوع پروسه توليد تعيين مي شود مثلا فيكسچري كه روي د ستگاه فرز نصب مي شود يكسچر فرزكاري نا ميده مي شود. پس با توجه به مطا لب گفته شده هرگاه سخن از جيگ وفيكسچري مي شود بايد نوع آن رااز جهت كاربرد عمليات ماشين كاري يا جوشكاري مشخص كنيمپس با توجه به مطا لب گفته شده هرگاه سخن از جيگ وفيكسچري مي شود بايد نوع آن رااز جهت كاربرد عمليات ماشين كاري يا جوشكاري مشخص كنيم.طراحي ابزارطراحي ابزار عبارتستاز فرآيند طرح ،محاسبه و ايجاد روشها و فنوني كه براي افزايش بازدهي و بهره وري توليد ضروري هستند. بهكمك اين فرآيند است كه صنايع قادر شده اند ماشين آلات و ابزلرهاي خاص مورد نازشان را براي رسيدن به توليد با ظرفيت و سرعت بالا به خدمت بگيرند. فرآيند طراحي در حدي از كيفيت عرضه مي شود كه هزينه هاي توليد يك محصول متعادل بوده و قابل رقابت با توليدات مشابه باشد.از آنجايي كه نوع خاص از ابزار يا فرآيند توليدي جوابگوي تنوع روشهاي توليد مختلف نيست، طراحي ابزار بايد فرآيني در حال تغيير ، پ.يا و خلاق باشد تا بتواند به مسايل مختلف صنعتي پاسخ مناسب دهد.اهداف طراحي ابزاراهداف اصلي در طراحي ابزار ، افزايش توليد با در نظر گرفتن كيفيت مورد نياز و همچنين مورد نياز و همچنين كاهش هزينه هاي توليد استبراي رسيدن به اين هدف طراح لازم است اهداف فرعي زير را مد نظر داشته باشد .ابزارهايي با عملكرد ساده خلق كند تا حداكثر بازدهي اپراتور تامين شود .ابزارهاي طراحي شده به گونه اي باشند كه بتوان قطعه كار را توسط آنها به حداقل هزينه توليد نمود .با به كار گيري اين ابزارها ، توليد با كيفيت مستمر و يكنواخت حاصل گردد.بتوان از يك ماشين توليدي ، تعداد توليد بيشتري گرفت طراحي ابزار به گونه اي باشد كه به كارگيري آن به صورت غلط توسط اپراتور ممكن نباشد ابزارها از موادي ساخته شوند كه عمر كاري مناسبي داشته باشند .ايمني اپراتور در به كارگيري ابزار دقيقا رعايت شود .

جايگاه طراحي ابزار در توليدطراحي ابزار ، به عنوان يك عمل مهم در توليد بين عمليات طراحي محصول و توليد محصول قرار گيرد ابتدا نياز هاي يك محصول تعيين مي شود سپس نقشه ها و مشخصات ديگر آن آماده مي گردد مهندس طراح محصول اين اطلاعات محصول و ابزار كاملا هماهنگ عمل مي كند . روشهاي توليد مورد نياز را طراحي خواهد كرد .گاهي اوقات لازم مي شود كه طراح محصول طرح اوليه خود را تغيير داده و طرحي اصلاح شده را ارائه كند تا روند توليد تسهيل گردد .سپس مهندس توليد تعداد توليد ماشين آلات مورد نياز را نيز مشخص مي كند به دنبال جنبه هاي ديگر توليد و بر آورد هزينه ها نيز انجام مي گيردد . مهندس طراح ابزار در چنين چارچوبي درجات آزادياز آنجا كه شناخت درجات آزادي در طراحي فيكسچرها و جيگ ها مهم است مبحثي را دراين باره توضيح ميدهيم قطعه اي كه مهار نشود آزاد است در تمام جهات دوازده كانه حركت كند جسم مي تواند در راستاي محورهاي سه گانه مختصاتي (در هر راستا در دو جهت) حركت كرده و حول اين سه محور در هر دو جهت گردش نمايد يعني ما دوازده درجه آزاد ي داريممحدودكردن حركت : براي قرار گرفتن دقيق يك قطعه بر روي جيگ يا فيكسچر بايد از حركت آن جلوگيري كرد اين كار توسط :1 پينها 2 لبه هاي قرار 3 كلمپ ها ( دستي يا پنوماتيكي) يا روبندها انجام مي شود .اگر سوراخ مركزي يك قطعه كار را روي پين قرار دهيم 9 جهت از 12 جهت كلي محدود مي شود و اگر از دو پين استفاده شود كه د ردو سوراخ قطعه كار فرو روند 11 جهت حركت كلي محدود مي شود بنابراين هر جا گه ممكن است بهتر است از سوراخ مياني قطعه كا ربراي قرار گرفتن روي جيگ يا فيكسچر استفاد ه نمود البته 11 جهت حركت كلي كه توسط دو پين محدود مي شود با اين فرض است كه پين در پائين قسمت خود به صورت لوكتيورعمل كند يعني نشيمنگاه قطعه باشد تا يگ درجه آزادي يعني جهت محور zمنفي را مهاركند.

مطالب دیگر:
📜مقاله بررسی تاریخ كاریكاتور📜مقاله بررسی جامع آهن📜مقاله بررسی جامع خراسان📜مقاله بررسی جامع سینما📜مقاله بررسی جامع هیأت منصفه📜مقاله بررسی جهاد در نهج‌البلاغه📜مقاله بررسی خشونت علیه زنان در ایران📜مقاله بررسی راه‌كارهای مقابله با آنفلونزای طیور📜مقاله بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بار📜مقاله بررسی زندگی نامه جلال آل احمد📜مقاله بررسی زندگینامه ابوالفضل عبدالرزاق كاشانی ملقب به كمال الدین📜مقاله بررسی سیستم كنترل📜مقاله بررسی شبكه شهری📜مقاله بررسی صدور بیمه های درمان📜مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی📜مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور📜مقاله بررسی عمل آوری علوفه برای گاوداری گوشتی📜مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان📜مقاله بررسی فاصله طبقاتی📜مقاله بررسی فاضلاب📜مقاله بررسی فلسفه حجاب📜مقاله بررسی فورج آلیاژهای آلومینیم📜مقاله بررسی قاطعیت📜مقاله بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور📜مقاله بررسی گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار