عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم 12 صفحه فایل ورد word

عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم 12 صفحه فایل ورد word
عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم 12 صفحه فایل ورد word|30018834|zt

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 12

آلياژهاي غير قابل عمليات حرارتي: Non Heattreatable alloysتركيبات آلياژهاي كارپذير كه به عمليات حرارتي عكس العمل نشان نمي دهد اساساً از انواع آلومينيوم و آلياژهاي حاوي منگنز يا منيزيم به عنوان عنصر اصلي آلياژي بصورت تنها يا در تركيب با هم تشكيل مي شوند . تقريباً %95 كل محصولات نورد شده آلومينيومي (ورق ، صفحه، زرورق) از اين سه گروه آلياژي تشكيل شده اند . در اين آلياژها استحكام از طريق كرنش سختي و معمولاً بصورت كاربرد در خلال شكل دادن به قطعه ، به همراه سختي پراكندگي (AL MN) يا استحكام بخشي توسط محلول هاي جامد(AL MG) و يا هردو اين روش ها (AL MN MG)حاصل مي شود. آلياژ هاي گروه ***8 اغلب به عمليات حرارتي عكس العمل نشان نمي دهند و براي موارد خاص مانند ياتاقان ها و درپوش بطري استفاده دارند.1) آلومينيوم خيلي خالص و آلومينيوم با خلوص تجارتي (گروه***1) :اين گروه آلياژي شامل آلومينيوم پرخلوصSP) (%99/99) ) و انواع آلومينيوم هاي با خلوص تجاري (CP) حاوي تا %1 نا خالصي يا عناصر افزودني جزئي است. خواص كششي اين آلياژها پايين بوده و آلومينيوم پر خلوص آنيل شده داراي تنش سيلان MPA11 7 است .2) آلياژهاي AL MN MG وAL MN (گروه***1) :گر چه حلاليت جامد منگنز در آلومينيوم %82/1 است ولي آلياژهاي تجاري AL MN حاوي تا MN%25/1 مي باشند. اين محدوديت به اين علت است كه حضور آهن به عنوان عنصر ناخالصي باعث كاهش حلاليت شده و اين خطر وجود دارد كه ذرات درشت اوليه تشكيل شود كه به روي انعطاف پذيري موضعي تاثير بسيار بدي مي گذارد.بطور كلي گروه آلياژي ***3 در مواردي مصرف مي شود كه استحكام متوسط به همراه انعطاف پذيري بالا و مقاومت خوردگي خوب مورد نياز است.3) آلياژهاي AL MG(گروه ***5) :آلومينيوم و منيزيم در محدوده وسيعي از تركيب شيميايي تشكيل محلول هاي جامد داده و آلياژهاي كارپذير حاوي ازMG 8/0¬% تا كمي بيشتر از MG %5ايجاد مي كنند كه موارد مصرف وسيعي دارند. آلياژهاي AL MG موارد مصرف زيادي در ساخت قطعات جوش شده پيدا كرده اند . مقاومت خوردگي بالاتر اين آلياژها آنها را براي بدنه قايق هاي كوچك و ساختمان اصلي كشتي هاي اقيانوس پيما مناسب مي گرداند به علاوه اين آلياژها را مي توان بخوبي صيقل داد و براق نمود.4) آلياژهاي متفرقه (گروه***8) :اين گروه آلياژي مشتمل است بر تعداد زيادي آلياژهاي رقيق مانند (6/0) NI1/1 AL 8001 كه در تاسيسات انرژي هسته اي كه مقاومت خوردگي در مقابل آب در دما و فشار بالا مورد نياز است كاربرد دارند. خواص مكانيكي آن مشابه آلياژ 3003 است.آلياژ(SI7/0 Fe75/0 AL)8011 به دليل كيفيت كشش عميق خوب براي ساخت درب بطري بكارمي رود.آلياژهايي مانند8280 و8081 به عنوان آلياژهاي ياتاقان بر پايه سيستم AL SNنقش مهمي داشته و امروزه در اتومبيل و كاميونها، مخصوصاً جائي كه موتور ديزلي بكار مي رود مورد مصرف زيادي يافته است.آلياژهاي عمليات حرارتي پذير:Heattreatable alloysمطالب دیگر:
فرايند تحليل سلسله مراتبي ahpفرايند تربيتفرايندعمومي برنامه ريزي استراتژيكفرآورده های شیلاتفرآورده های گیاهی ضد درد و ضد اضطرابفرآیند تکمیل فرم ارزیابیفرآیند تولید اویل پمپفرآیند تولید و بسته بندی کشمشفرآیند رسیدگی به شکایات بیمارانفرآیند رسیدگی به شکایاتفرآیند مشترک صدور سند حسابداری مربوط به قراردادهای جاریفرآیندفرآيند انتخاب ومعرفي توليد كنندگان برترفرآيند انحراف خواصِ صدر اسلامفرآيند تجارت الكترونيكي درايران و جهانفرآيند خطي مشي گذاري عموميفرآيند شيئ گراي توسعه نرم افزار و RUPفرآيند مديريت پروژه مرحله آغازينفرآيند مديريت پروژه مرحله برنامه‌ريزيفرآيند مستند سازي مناقصاتفرزند خواندگیفرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمیفرسایش خاکفرصت سازی رسانه ایفرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب