دانلود گزارش كارآموزی در یک کارگاه ساختمانی

دانلود گزارش كارآموزی در یک کارگاه ساختمانی
دانلود گزارش كارآموزی در یک کارگاه ساختمانی|30018148|zt

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 26در هر طبقه ممكن است مقطع ستونها متفاوت باشد.بنا بر اين بايد اتصال مقاطع با ابعاد مختلف براي طويل كردن با دقت زيادي انجام گيرد.محل مناسب براي وصله ستونها به هنگام طويل كردن آنها حداقل در ارتفاع 45 تا c m60 بالا تر از كف هر طبقه يا 6/1 ارتفاع طبقه مي باشد.اين ارتفاع اندازه حداقل ستوني است كه از نظر دسترسي به محل اجراي جوش و نصب اتصالات مورد نياز براي ادامه ستون يا اتصال بادبند لازم است.بر روي ستون ها در فواصل 30 سانتيمتري نبشي 6 به صورت بر عكس نبشي هاي تكيه گاه هاي مفصلي جوش داده مي شود تا از اين نبشي ها براي بالا رفتن جوش كارها استفاده شود. در انتهاي كار چون این نبشی ها توسط خال جوش جوش داده شده اند، به راحتي توسط چكش از ستون ها جدا مي شوند.وصله ستونها به صورتهاي زير انجام مي گيرد:1 اتصال مستقيم بال با جوش لب به لب و اتصال جان با ورق وصله2 اتصال با ورق وصله بال و جان با نيمرخهاي هم اندازه براي دو ستون تحتاني و فوقاني3 اتصال با ورق وصله بال و جان وقتي كه نيمرخهاي تحتاني و فوقاني هم اندازه نيستند. در اين حالت ضخامت ورق پر كننده بيشتر از m m 7 است و بايد ورق پر كننده بزرگتر از ورق وصله باشد.4 همان حالت شماره 3 با اين تفاوت كه ضخامت ورق پر كننده از m m 7 كمتر است.

اتصال ستون به صفحه كف ستون:اتصال ستون به صفحه كف ستون بنا به نوع ساختمان به سه نوع مفصلي گير دار نيمه گير دار اجرا مي شود.دراتصال مفصلي ستون به وسيله نبشي جان يا بال يا هر دو به كف ستون مفصل مي شود.در اتصال نيمه گير دار يك طرف از ستون معمولا بال به وسيله پليت يا لچكي مهار و گيردار ميشود.در اتصال گيردار دو طرف ستون به وسيله پليت يا لچكي مهار و گيردار ميشود.مطالب دیگر:
🔍پروپوزال رشته فناوري اطلاعات🔍قالب پاورپوینت فوتبال🔍قالب پاورپوینت آماده فوتبال🔍تم پاورپوینت فوتبال🔍تم پاورپوینت آماده فوتبال🔍مجموعه قالب پاورپوینت فوتبال🔍پروپوزال رشته مهندسی فناوری و اطلاعات🔍مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم مدیریت کلاس🔍پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار🔍مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم اثربخشی سازمانی🔍پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری🔍مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم محافظه کاری حسابداری🔍پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش شبکه🔍مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کمال گرایی🔍مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش🔍مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدلها و تئوری های سرمایه های فکری🔍مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم سرمایه درگردش🔍پروپوزال رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار🔍پروپوزال رشته کامپیوتر نرم افزار🔍پروپوزال ارشد کامپیوتر نرم افزار🔍پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر🔍پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری🔍پروپوزال رشته کشاورزی گرایش علوم وصنایع غذایی🔍پروپوزال رشته کامپیوتر هوش مصنوعی🔍پروپوزال رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی