بررسي ويژگيها و وظايف و ابزار طراح و محوطه ساز و مروري بر نمونه هاي طراحي فضاي سبز شهري

بررسي ويژگيها و وظايف و ابزار طراح و محوطه ساز و مروري بر نمونه هاي طراحي فضاي سبز شهري
بررسي ويژگيها و وظايف و ابزار طراح و محوطه ساز و مروري بر نمونه هاي طراحي فضاي سبز شهري|30012635|zt

معرفيطراح و محوطه ساز سبز کسي است که بتواند از عهده شناخت اقليم ، طراحي فضاي سبز و نقشه کشي در محوطه سازي ، تهيه پروژه و محاسبات آن کاربرد آب در طراحي محوطه ها ، طراحي فضاي سبز پارکها و منازل ، طراحي فضاي سبز شهرها ، کاربرد تزئينات گياهي و اجراي مقررات و آيين نامه هاي شغلي برآيد .

نمونه وظايف1. بررسي تعاريف اصولي در طراحي ترسيم تصوير منظره2. بررسي وسايل طراحي وسايل نقشه کشي ، دستگاه نقشه کشي، خط کش T ، گونيا3. بررسي انواع خطوط4. آشنا شدن با مقياس و انواع آن5. شناسايي اصول ترسيم خط و اشکال هندسي منظم و غير منظم6. توانايي طراحي فضاي سبز و نقشه کشي در محوطه سازي7. بررسي تعريف فضاي سبز8. بررسي تقسيم بندي فضاي سبز و انواع آن9. بررسي ضرورت و نحوه مکان يابي فضاي سبز در شهرها10. شناسايي سبکهاي مختلف طراحي11. بررسي علائم کاربردي در طراحي فضاي سبز12. بررسي طراحي محوطه ها ، خط ، فرم ، بافت ، رنگ ( کاربرد رنگ در محوطه و چرخه رنگين و کاربرد آن )13. توانايي و شناخت اقليم و تطبيق آن با رستني هاي ايران14. بررسي خصوصيات اقليمي و رستني هاي ايران15. شناسايي تقسيم و تعيين مناطق اقليمي ايران و ارتباط با رستني هاي آن16. بررسي عوامل موثر محيطي بر و محوطه سازي فضاي سبز17. شناسايي اصول پيدا کردن محل جغرافيايي محوطه مورد نظر18. استفاده از نقشه19. بکار بردن قطب نما جهت تعيين سمت و جهت محوطه20. استفاده از بادنما21. استفاده از دماسنج جهت تطبيق محوطه و گياه22. توانايي شناخت اقليم و تطبيق آن با رستني هاي ايران23. توانايي طراحي فضاي سبز و نقشه کشي در محوطه سازي24. توانايي تهيه پروژه و محاسبه در محوطه سازي و طراحي فضاي سبز25. توانايي کاربرد آب در محوطه سازي و طراحي فضاي سبز26. توانايي طراحي فضاي سبز پارکها و منازل و محوطه سازي آنها27. توانايي طراحي فضاي سبز شهرها28. توانايي کاربرد تزئينات گياهي در محوطه سازي فضاي سبز29. توانايي اجراي مقررات و آيين نامه هاي شغليابزار و وسايل1. انواع مداد2. خط کش T3. گونيا4. دستگاه نقشه کشي5. کاغذ6. خط کش معمولي مدرج7. مداد تراش8. چرخه رنگين9. دماسنج10. قطب نما11. باد نماشرايط ارتقاء شغلارتقاء شغل طراحي و محوطه ساز فضاي سبز به ارائه طرح هاي مبتکرانه کم هزينه و زيبا مرتبط است و حقوق مزاياي وي طبق توافق کارفرما و پيمانکار تعيين و تنظيم مي گردد.مطالب دیگر:
📎سمینار درس مباحث ویژه و ترجمه دینامیک های دوستی : مدل سازی روابط اجتماعی از طریق شبیه سازی فازی مبتنی بر عام📎ترجمه مقاله و سمینار دوستی و تحرک: حرکت کاربر در شبکه‏ های اجتماعی مبتنی بر موقعیت📎ترجمه مقاله و سمیناردرس مباحث ویژه ارشد: وزن شبکه در مرکزیت گره : تعمیم درجه و کوتاهترین مسیر📎ترجمه و سمینار درس مباحث ویژه اندازه گیری و بررسی تفاوتهای شخصی در میل برقراری ارتباط با دیگران📎سمینار شبکه های اجتماعی: شبکه های ایمیل📎ترجمه مقاله کنترل گل جالیز مصری (Orobanche Aegyptiaca) در گوجه با علف کش های سولفونیلورا – مطالعات گلخانه ای📎ترجمه مقاله نوآوری در قیمت گذاری خرده فروشی و تبلیغ ها در این زمینه📎ترجمه مقاله پروفیل های مربوط به پروتئین -1 مقاوم به چند دارو در سلول های تک سلولی خون پیرامونی در بیماران مقاوم به صرع و بیهوشی📎ترجمه مقاله شرح و بررسی دو فاکتور: چه چیز تعیین کننده مقدار پیشرفت در بیمار هانتینگتون است؟ یک مطالعه MRI برای طول دوره زندگی📎ترجمه مقاله ترکیب بازاریابی اسلامی: فاکتورهای تعیین کننده📎ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد پروتکل های مسیریاب ادهاک برای ارتباطات نظامی📎ترجمه مقاله طرح پروتکل های مسیریاب برای شبکه ادهاک موبایل📎ترجمه مقاله حمایت از تشخیص دادن مننژیت در بین نوزادان و کودکان از طریق استفاده کردن از نقشه شناختی مجزا📎ترجمه مقاله تفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی: یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحت📎ترجمه مقاله یک آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی📎ترجمه مقاله دانش داشبوردی برای صنایع ساخت📎ترجمه مقاله امکان پذیری و اثر اولیه برای مقاومت پیش رونده در زمینه نجات یافتگان سرطان ریه📎ترجمه مقاله دستورالعمل طراحی برای طراحی سیستم های زهکشی باران📎ترجمه مقاله یک بررسی در مورد فراهم ساختن سرباره و رسوب مربوط به صنایع فلز📎ترجمه مقاله مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب📎دانلود طرح حكاكی روی سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری📎دانلود طرح کسب و کار چاپ و تولید عكس‌های رنگی و سیاه‌وسفید📎دانلود طرح کسب و کار خدمات مشاوره مهندسی📎دانلود طرح توجیهی داروهای گیاهی📎طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرواربـندی گوساله