خرید و دانلود پاورپوینت: بررسی بيمه محصولات كشاورزي

خرید و دانلود پاورپوینت: بررسی بيمه محصولات كشاورزي
خرید و دانلود پاورپوینت: بررسی بيمه محصولات كشاورزي|30009691|zt

زندگاني انسان در انياي قرن اخير با خطرات ومشكلاتي روبروست كه هرگز در قرون گذشته با آن روبرو نبوده است . افزايش سريع جمعيت وتمركز آن در شهرها و مراكر صنعتي ، توسعه كارخانجات كوه پيكر واختراع وسايل نقليه سريع السير وافزايش تعداد كارها و مشاغل پرخطر زندگاني آدمي در قرن حاضر با زندگاني گذشتگان ما در قرون گذشته بكلي تفاوت كرده است . صرفنظر از خستگي و فرسودگي عمومي كه موجب شده است در سراسر كشورهاي مترقي قانون ساعت كار وحمايت كارگران وضع كار اطفال وزنان تصويب و به موقع اجرا گذارده شود ، زندگي در قرن حاضر انسان را روزانه با مخاطراتي مواجه مي سازد كه هرگز در قرون گذشته سابقه نداشته است .خطر حوادث كاردر كارخانجات ودر مزارعي كه با وسايل فني جديد كشت مي شود ، خطر از بين رفتن كالاهاي تجاري بعلت حوادث جنگ، خطر حوادث ناشي از وسايل نقليه موتوري كه روز به روز بر تعداد آن در مراكز جمعيت افزوده مي شود وخطر پيري وفرسودگي وعدم توانائي در سنين آخر عمر نمونه هاي كوچكي است از انگيزه هايي كه تدريجاً طي قرون اخير موجب پيدايش انواع بيمه و سير تحول تكامل آن گرديد .بيمه كه در بادي امر در قرون گذشته بيشتر جنبه سود پرستي ونفع طلبي داشته امروز رفته رفته تحت تاثير احساسات نوع پروري وبشر دوستي قرار گرفته ونوعي از احساسات عاليه بشري با آن توام شده كه در صنعيت ماهيت آن را بكلي تغيير داده است .امروز نبوغ بشر وقدرت فكر انساني در جستجوي آن است كه همه آلام ومصائب انسان را يكجا جلوگيري كند ودرصورت وقوع لااقل از شدت آثار آن بكاهد . در اين مبارزه نوع دوستي نقش بيمه حساس است شايد بتوان گفت قسمت عمده مصائب بشري كه جبران آن تاكنون در مترقي ترين اجتماعات انساني ممكن نبوده با مداخله فن بيمه به آساني وسهولت عملي شده است .بدين ترتيب بيمه نه تنها نقش عمده اي در اقتصاد جهان بازي مي كند ، بلكه نقش حساس نيز در تسكين آلام بشري وايجاد تعادل در برابر مصائب طبيعي بعهده دارد . امروز بيمه يكي از ضروريات اقتصاد ملل جهان محسوب مي شود واگر تصور كنيم روزي صدها وهزاران موسسه بزرگ كه در سارسر جهان به اين عمل اقتصادي مفيد مشغول مي باشند كار خود را تعطي كنند بايد قبول كنيم تزلزلي وخيم در امور اقتصادي جهان روي خواهد داد .

مطالب دیگر:
تحقیق با موضوع ثبات كنترل پورت موازیتحقیق با موضوع ثباتهای انتقالیتحقیق با موضوع Chatتحقیق با موضوع حل مسئله و اصول برنامه نویسیتحقیق با موضوع خصوصیات windows NTتحقیق با موضوع خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتیتحقیق با موضوع راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMSتحقیق با موضوع نرم‌افزار فایلرپروتحقیق با موضوع رایانهتحقیق با موضوع ربات بی سیم توپ جمع كن با كنترل تحت وبتحقیق با موضوع رباتتحقیق ربوكاپتحقیق در مورد کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک 33 صتحقیق با موضوع زبانهای سیستم کامپیوترتحقیق با موضوع ساختار نمایشگرهای LCDتحقیق با موضوع ساختارشبكه سوییچ نرم افزاریتحقیق مقدمه ای بر تنش آبی و خشکی در گیاهان و نقش اسید آبسیزیک در ایجاد و کنترل تنشپاورپوینت آزمایش خاصیت انگمی قیر در 28 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر‬تحقیق با موضوع ساختمان CPUتحقیق با موضوع کامپیوترهای شخصیتحقیق با موضوع DNS یا سیستم نامگذاری حوزهتحقیق با موضوع سیستم طراحی پیشرفتهتحقیق با موضوع لینوکسطرح کورل عرقیات گیاهی (برگ سنا)تحقیق با موضوع سیستم های RFID