دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات 3

دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات 3
دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات 3|2023955|zt

قسمتی از اسلاید پاورپوینت :از سري انتشارات آزمايشي متون درسي دكتر كوپا 5 اهداف كلي درس هدف كلي از درس تاريخ ادبيات 3 آشنايي دانشجو با ويژگي هاي
شعر و تحول آن در عهد صفوي، افشاريه، زنديه و قاجاريه و
گويندگان و نويسندگان مطرح اين دوران است. دكتر كوپا 6 اهداف رفتاري انتظار مي رود كه دانشجو پس از مطالعه اين درس بتواند به
نحوي مستدل درباره تحول شعر در عهد صفوي،افشاريه و..
بحث كند و اطلاعاتي نسبتا مبسوط درباره گويندگان و
نويسندگان مطرح اين دوران ارائه دهد.

دكتر كوپا 7 گفتار اول ويژگي هاي شعر و تحول آن در عهد صفوي دكتر كوپا 8 ويژگي هاي شعر 1-تنوع سبك ها 1:
-وجود شيوه هاي گوناگون سرايش شعر به دليل گستردگي منطقه
جغرافيايي(طرز يا سبك شعر پيش از قرن دهم).

-رواج سبك هندي به عنوان سبك رايج شعري.
دكتر كوپا 9 تنوع سبك ها2 سرايندگان مقلد سبك ادوار پيشين در شعر حماسي از فردوسي
در قصيده از خاقاني،انوري،در غزل از بابا فغاني،امير خسرو
دهلوي و حافظ سرمشق گرفته اند. دكتر كوپا 10 2-تشخيص جاندارانگاري در دوره صفوي از آرايه هاي غالب شعري است
و اين امر بر جنبه تخيل شعر اين دوره مي افزايد.

زان چهره گل به دامن انديشه مي كنم
خورشيد مي فشارم و در شيشه مي كنم دكتر كوپا 11 3-كاربرد تمثيل يا ارسال المثل دليل اين امر ورود مضامين مربوط به محيط زندگي و رويدادهاي
روزمره آن در شعر است.

مرا كيفيتي زان چشم كافي است
(رياضت كش به بادامي بسازد)
طالب دكتر كوپا 12 4-رواج تك بيت در شعر اين دوره تك بيت هايي وجود دارد كه مثل نيستند اما
حكم مثل ساير يافته اند:

تعداد اسلاید : 166 اسلاید

فرمت فایل : پاورپوینتمطالب دیگر:
📂تحقیق در مورد معني دار در فيزيك 72 ص 📂تحقیق در مورد مزايا ومعايب ساختمانهاي فلزي 10 ص 📂تحقیق در مورد مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک 📂تحقیق در مورد موتورهاي القائي 📂تحقیق در مورد کارآفرین هتل دار 📂تحقیق در مورد چیستی سهام عدالت و اهداف طراحان آن 📂تحقیق در مورد مواد معدنی 20ص 📂تحقیق در مورد کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ 10ص 📂تحقیق در مورد مرغداری 📂تحقیق در مورد مفهوم تربيت بدني و ورزش 10 ص 📂تحقیق در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ 80 📂تحقیق در مورد موقعيت جغرافيايي استان تهران 📂تحقیق در مورد کاراته 📂تحقیق در مورد پیشینۀ حجاب و چگونگی نفوذ آن در ایران 119 ص 📂تحقیق در مورد پمپ های هيدروليکی 📂تحقیق در مورد کلامیدوناموس 📂تحقیق در مورد کلسيم 📂تحقیق در مورد کمرويي و نقش منفي آن در فرايند ياددهي 📂تحقیق در مورد کریستوف کلمب کاشف قاره امریکا 📂تحقیق در مورد کنایه چیست؟ 📂تحقیق در مورد کلاچ 📂تحقیق در مورد گرافیک 17 ص 📂تحقیق در مورد کلاینت 📂تحقیق در مورد گردشگري و نقش آن در اقتصاد 📂تحقیق در مورد کوبیسم و اکسپرسیونیزم